Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analizi

Yüksek verim ve kaliteli üretim için dengeli ve düzenli gübreleme şarttır. Bitkinin optimum düzeyde gelişebilmesi ve verim ve kalitenin arttırılası için ihtiyaç duyduğu bitki besin elementlerinin düzeyinin tespiti ise ancak toprak analiziyle mümkündür. Toprak analizi sonucuna göre yapılan doğru gübre kullanımıyla, gereğinden fazla gübre kullanılmayacağı için üretici, işgücü ve maddi kayba uğramayacak, ayrıca yanlış gübre kullanımından doğabilecek tüm olumsuzluklarda önlenmiş olacaktır.

Toprağa verilen bitki besin maddelerinin bitki tarafından alınıp alınmadığının saptanması amacıyla yaprak analizi yapılabilir.  Ancak sağlıklı sonuca ulaşmak için yaprak analizinin toprak analizi ile birlikte yapılması gerekmektedir.

Tarımsal sulamanın yararlı olabilmesi için sulama suyunun kalitesi çok önemlidir. Tarımda kullanılacak olan sulama sularının kalite özelliklerinin bilinmesi,  ileride meydana gelebilecek problemleri önleyecektir. Kalitesi düşük olan sularla sulanan topraklar tuzlulaşabilir, çoraklaşabilir veya içerisinde bulunabilen bor gibi bazı zararlı maddelerin etkileri sonucu topraklarımızın verimliliği düşerken, bitki gelişimi de engellenebilir hatta durabilir. Tarımsal sulama suyunun kalitesi laboratuar analizleri ile belirlenir.

Analiz yaptırmak isteyen üreticilerimizin ekim – dikim sezonundan veya gübreleme döneminden en az 1 – 2 ay önce toprak örneklerini, bitkinin çeşidine göre uygun zaman da ve usulüne uygun bir şekilde alınan yaprak örneklerini ve sulama sezonundan önce alınan sulama suyu örneklerini Laboratuarımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
''