T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI.

Yayın Tarihi : 18.1.2022

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği (Tebliğ No: 2021/61) 24 Aralık 2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden;
  •  Meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere;  tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı;  tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100.000 TL.'ye kadar hibe desteği verilecektir.          

Proje başvuruları 14 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Başvurular değerlendirilirken kadın ve genç başvuru sahiplerine pozitif ayrımcılık yapılarak puan avantajı sağlanacak. Eğitim durumu yüksek olan, kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden, projelerine kendi öz sermayelerini katan ve mesleği ile aynı alanda proje uygulayan başvuru sahiplerine daha fazla puan verilerek öncelik tanınacaktır.

 

Destekleme Konuları:

a) Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında;

    1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,

    2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,

    3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

    4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

    5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında;

  1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,

    2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi, 

c) Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında;

   1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

    2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, 

    3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

    4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

    5) Ormancılık projeleri,

   6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri,

   7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri,

   8) Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,

ç) Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler,

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan projelere 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır.