T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME BAŞVURULARINDA SÜRE UZATIMI

Yayın Tarihi : 25.01.2022

​21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve (Tebliğ No: 2020/25) , 21.01.20212 tarih ve 31726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler gereğince hazırlanan Uygulama Rehberleri ile başvuru son tarihleri uzatılmıştır. Başvurular Ekonomik yatırım desteklemeleri için 11/2/2022 tarihi saat 23:59'da, altyapı desteklemeleri için 28/1/2022 tarihi saat 23:59'da sona erecektir. Bununla birlikte söz konusu tebliğ ve uygulama rehberlerinde yapılan değişikliklere, tarimorman@gov.tr adresinden ulaşılabilir.