T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“TARIMSAL GİRİŞİMCİLER İÇİN GÜVENLİ DİJİTAL PAZARLAMA (DIGIAGRIMARK)” PROJESİNİN İKİNCİ ULUSLARARASI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 10.2.2022

İl Müdürlüğümüzün proje ortağı olduğu, Aydın Valiliği (AB ve Dış İlişkiler Bürosu) koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunan "Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs)" adlı projenin 2. Ulusötesi toplantısı 01-02 Şubat 2022 tarihleri arasında proje ortaklarından EGINA (European Grants International Academy) ev sahipliğinde Foligno/İtalya'da gerçekleştirildi.

Çiftçilerin dijital pazarlama ve dijital güvenlik becerilerini geliştirerek tarım sektörünün ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini arttırmayı ve tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunmayı amaçladığımız projenin iki gün süren uluslararası toplantısı, proje yönetimi ve uygulaması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirmesi ile başladı. Projenin birinci çıktısı - "Tarımsal Girişimciler için Dijital Pazarlama ve Dijital Güvenlik" Müfredatı/Kursu için her bir proje ortağı tarafından hazırlanan öğrenim kazanımları ve içeriklerin sunumları yapıldı ve modüllerdeki eğitim kazanımlarının proje ve program hedefleriyle uyumu değerlendirildi.

Proje ortağı 9 kurum/kuruluştan toplam 18 katılımcının yer aldığı proje toplantısının ikinci gününde, projenin "Tarımsal Girişimciler için Dijital Pazarlama ve Dijital Güvenlik" e-öğrenim platformu ve öğrenim materyalleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Etkileşimli öğrenme materyallerini oluşturmada kullanılabilecek dijital ve web araçları tanıtıldı ve farklı araçlar kullanılarak daha zengin materyallerin oluşturulabilmesi imkanları ile e-öğrenim platformunda hangi programların ve hangi materyallerin kullanılacağı tartışıldı.

Proje ortağı NEWTIE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan "E-Öğrenme için Eğitim" Öğrenme/Öğretme/Eğitim Etkinliğinin (LTTA) programı gözden geçirildi. LTTA programının tarihleri ve içeriklerinin konuşulduğu bölümde paydaşlara LTTA hazırlıkları hakkında bilgi verildi ve proje ortakları arasında görev paylaşımları yapıldı.

Son olarak, projenin uygulama kurallarının gözden geçirildiği, yaygınlaştırma faaliyetlerinin ele alındığı toplantı, değerlendirme anketleri ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.