T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yerli Tohumla Kaliteli Kaba Yem Yönetimi Demonstrasyon Çalışmaları

Yayın Tarihi : 21.3.2022

Üreticilerimizin yeni yerli tohum kullanımının artırılması, ekim alanlarının yaygınlaştırılması kaliteli kaba yem üretilmesini teşvik etmek için demonstrasyon çalışması yapılmıştır. Yoğun tarım alanlarında kış döneminde üreticilerin yeni yerli tohumlarının kullanarak kaliteli kaba yem üretim alanını artırmak amacıyla yedi önder çiftçimizle demonstrasyon parselleri oluşturulmuştur. 

Mahalle sakinlerince görülebilecek üretici parsellerinin seçildiği yaklaşık 120 da'lık alanda Otluk Arpa, Fiğ ve Yem Bezelyesi ekimi yaptırılmıştır. Son baharda ekimi yapılan demonstrasyon alanlarımız İl Müdürlüğümüz teknik personelince ekim aşamasından hasat aşamasına kadar kontrol ve denetime tabi olup, üreticilerimizle sürekli bilgi paylaşımı yapılarak kış döneminde kaliteli kaba yem üretim çalışmalarımız devam etmektedir