T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ KOMİSYONUNUN 2022/1 NOLU MART AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yayın Tarihi : 31.03.2022

Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nun oluşturduğu, "Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonu" 2022/1 nolu Mart ayı toplantısını, 29.03.2022 tarihinde kurumumuz İncir toplantı salonunda, İl Müdürü Yardımcımız Yılmaz BOZKIR Başkanlığında, Şube Müdürümüz Mustafa ÖNKOL ile DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Söke Ovası Sulama Birliği, Ataeymir Sulama Kooperatifi temsilci üyeleri ve ilgili teknik personellerin katılımıyla gerçekleştirmiştir.

Toplantıda; komisyonun 2021/2 nolu Eylül ayında almış olduğu kararlar ve İl Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme durumları üyelere sunulmuştur. Etkin Su Kullanımı ve İyi Tarım Uygulamaları konularında değerlendirmeler yapılarak kararlar alınmıştır.

Ayrıca Bitki Koruma ve Besleme Ürünlerinin Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı konusunda Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsasının katkılarıyla 01.07.2021 tarihi itibariyle uygulamaya konulan 3 yıl süreli proje kapsamında 9 aylık sürede hedeflerin % 40'ına ulaşılmıştır. Proje ile toprak ve su kaynakları üzerindeki kirlilik yükünün hafifletilmesi hedeflenmektedir.

Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonunun toplantı katılım bilgileri ve aldığı kararlar İl Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunulacaktır.