T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsalda Uzman Eller Projesi

Yayın Tarihi : 21.6.2022

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi çerçevesinde 100.000 TL hibe için başvuran, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun yatırımcılar ile İl müdürlüğümüz arasında  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında, 24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı resmi gazetede yayımlanan No:2021/61 No' lu Tebliğ, gereğince hibe sözleşmesi imzalandı. İmzalanan bu projelerin; 10' u  büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 1' i  arı yetiştiriciliği ve 2' si bitkisel üretim olmak üzere 13 adet proje uygulanacak olup, bu projeler, 1.300.000 TL hibe tutarı ile 431.506 TL ayni katkı ile  gerçekleştirilecektir.