T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (DIGIAGRIMARK)” Projesinin Üçüncü Ulusötesi Toplantısı İspanya’da Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 8.7.2022


İl Müdürlüğümüzün proje ortağı olduğu, Aydın Valiliği (AB ve Dış İlişkiler Bürosu) koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen “Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs)” adlı projenin 3. Ulusötesi toplantısı 27-28 Haziran 2022 tarihleri arasında proje ortağı Inercia Digital ev sahipliğinde İspanya, Huelva’da gerçekleştirildi.

Çiftçilerin dijital pazarlama ve dijital güvenlik becerilerini geliştirerek tarım sektörünün ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini arttırmayı ve tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunmayı amaçladığımız projenin iki gün süren uluslararası toplantısı, Inercia Digital’in yaptığı açılış konuşması ile başladı. Proje ortağı 9 kurum/kuruluştan toplam 18 katılımcının yer aldığı toplantının birinci gününde projede gerçekleştirilen ve kalan faaliyetler gözden geçirildi. “Tarımsal Girişimciler için Dijital Pazarlama ve Dijital Güvenlik” müfredatına uygun olarak E-Öğrenim Platformu, Modüller ve Eğitim/Öğrenim Materyalleri kapsamında proje ortaklarının hazırladığı içerikler ve etkileşimli eğitim materyalleri değerlendirildi.

Proje toplantısının ikinci gününde, üçüncü fikri çıktı kapsamında “Tarımsal Girişimcinin Güvenli Dijital Pazarlama Rehberi” ve “Tarımsal Girişimcilerin Güvenli Dijital Pazarlama Stratejisi Araç Kutusu”nun ana başlıkları ve içerikleri atölye çalışmasıyla tartışıldı. Projenin uygulama kurallarının gözden geçirildiği toplantı, görev paylaşımları, yaygınlaştırma faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve toplantının değerlendirme anketi ile sona erdi.