T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJESİ KAPSAMINDA TAMAMLANAN PROJELERİN HİBE ÖDEMELERİ YAPILDI

Yayın Tarihi : 29.7.2022

​Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında, 24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı resmi gazetede yayımlanan No:2021/61 No' lu Tebliğ, gereğince hibe sözleşmesi imzalanan 13 adet projeden 6 adet proje tamamlanmış olup, yerinde yapılan tespitler sonrasında 100.000 TL hibe ödemeleri yapılmıştır. 7 adet projenin de tamamlanmalarına müteakip ödeme işlemleri gerçekleşecektir.