T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Atıl Mera Alanlarına Ekilen Adi Fiğ-Tritikale Hasadı Yapılarak 30 Ton Kuru Ot Yöre Besicilerine Dağıtıldı.

Yayın Tarihi : 17.5.2021

Bakanlığımızın onayı ile ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubemizce yürütülen Söke İlçesi, Burunköy Mahallesi, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında şahıs tarlaları arasında kalan 6 adet toplam 119,5 da alana sahip atıl haldeki mera parsellerine Fiğ-Tritikale karışımı ekilerek 30 ton dolayında kuruot elde edilerek mahalledeki besicilere verilmiştir.

Yerli ve milli çeşitlerimizle yapılan üretimle hayvancılığın kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak ve atıl haldeki, şahıs tarlaları arasında kaldığı için otlatılamayan mera parsellerine ekmek amacıyla proje bütçesinden karşılanan 1050 kg Adi fiğ ve 525 kg Tritikale tohumu üreticiler tarafından projede planlanmış olan 6 farklı parsele ektirilmiştir. Yürütülen proje kapsamında yürütülen faaliyetler çevre mahallelere de örnek teşkil edilecek, Burunköy Mahallesinde de proje bitiminin ardından da üreticilerin alıştığı bu sistem süreklilik arzettiğinde tüm mera alanları aktif kullanıma açılarak Ülkemiz ekonomisine ve üretilen yüksek proteinli, kaliteli kaba yem yöre hayvancılığına önemli katkı sağlanacaktır.