T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KKYDP 14. Etap Proje Başvuru Değerlendirmeleri Tamamlandı

Yayın Tarihi : 11.6.2021

​İl Müdürlüğümüzde yapılan toplantıda; 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi  Programı  Kapsamında  2020/24-25  sayılı  tebliğler  gereğince hibe almaya hak kazanan yatırmcılara sonuç bildirim ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan toplantıya katılan İl Müdürümüz Sn. Ahmet ÖKDEM yaptığı konuşmada; "KKYDP kapsamında  Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ile ilgili 114 proje müracaatından, 32 adet ekonomik yatırım ve 22 adet altyapı yatırımları olmak üzere 54 adet proje bakanlığımızca uygun bulunmuştur" diye ifade etti. ÖKDEM; 54 proje karşılığı 60.806.000 TL civarında yatırım yapılacağını ve bu yatırımlar nedeniyle yatırımcılara yaklaşık 29.200.000 TL hibe ödemesi yapılacağını söyledi.