T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Yayın Tarihi : 16.7.2021

26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Dair Yönetmelik" kapsamında kimliklendirme çalışmaları başlamıştır.

Bu kapsamda oluşturulan Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET)'nde kayıt altına alınacak olan kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için 10.06.2021 tarihinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet ÖKDEM ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Aydın Veteriner Hekimler Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ŞAHİN arasında yetki devrine esas protokol imzalanmıştır.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Dair Yönetmelik" doğrultusunda oluşturulan protokol hükümlerine göre İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve İlimizde serbest Veteriner Hekimlik hizmeti veren Veteriner Hekimler tarafından yürütülecektir. Köpek sahiplerinin 01.01.2022 tarihine kadar, köpeklerini kimliklendirmesi zorunlu olup, cezai yaptırıma uğramamak için bu tarihe kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veya serbest Veteriner Hekimlere başvurmaları gerekmektedir.

Kedi ve gelinciklerin kimliklendirilmesi yine zorunlu olup, çalışmalara 01.01.2022 tarihinde sonra başlanacaktır.