T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ KOMİSYONUNUN 2021/2 NOLU EYLÜL AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yayın Tarihi : 5.10.2021

Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nun oluşturduğu, "Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonu" 2021/2 nolu Eylül ayı toplantısı, 29.09.2021 tarihinde kurumumuz İncir toplantı salonunda, İl Müdürü Yardımcımız Songül ÖZSAKARYA ÇİLİNGİR Başkanlığında, Şube Müdürümüz Mehmet ÇAKMAK ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Efeler Ziraat Odası, Aydın Ticaret Borsası, Atça, Yöre ve Palamutçuk Sulama Kooperatifleri temsilci üyeleri ve ilgili teknik personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda komisyonun 2021/1 no.lu Mart ayında almış olduğu kararlar ve İl Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme durumları katılımcı üyelere sunuldu. Etkin Su Kullanımı ve İyi Tarım Uygulamaları başlığında, tarımsal faaliyetlerde arazi, bitki besleme, bitki koruma ve sulama yönetimi hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirilerek kararlar alındı.

Ayrıca Bitki Koruma ve Besleme Ürünlerinin Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı konusunda Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Aydın Ticaret Odasının katkılarıyla gerçekleştirilen 3 yıl süreli proje kapsamında 18 adet kimyasal atık toplama konteyneri alınarak İlçe Müdürlüklerimize teslim edildi. Her 10 adet kimyasal ambalaj atığı karşılığında teşvik amaçlı hediye uygulaması olan proje ile toprak ve su kaynakları üzerindeki kirlilik yükünün hafifletilmesi hedeflenmektedir.

Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonunun toplantı katılım bilgileri ve aldığı kararlar Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunulacaktır.