FORM VE TABLOLAR

FORMLAR

Form_1 İç Tetkik Rapor Formu.docx
Form_2 İç Tetkik Soru Listesi Formu.DOC
Form_3 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu.docx
Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı.docx
Form_5 Düzeltici Faaliyet Talep ve Takip Formu.docx
Form_6 Dış Kaynaklı Döküman Listesi.docx
Form_7 GTHB Güncel Doküman Listesi Formu.doc
Form_8 GTHB KYS Doküman Saklama Süreleri Formu .DOC
Form_9 GTHB Doküman Revizyon Talep Formu.doc
Form_10 GTHB Uygun Olmayan Hizmet Formu.doc
Form_11 GTHB Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu.doc
Form_12 GTHB Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu.doc
Form_13 GTHB Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu.doc
Form_14 GTHB Yıllık - Mazeret İzin Formu.docx
Form_15 GTHB Hastalık (Sıhhi) İzin Formu.docx
Form_16 GTHB Kısa Süreli İzin ve Görev Formu.docx
Form_17 GTHB Yurt Dışı İzin Formu.doc
Form_18 GTHB Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi.docx
Form_19 GTHB Devlet Memuru Yemin Formu.docx
Form_2 İç Tetkik Soru Listesi Formu.DOC
Form_20 GTHB İşçi İzin İstek Formu.docx
Form_21 GTHB Daimi İşçi Değerlendirme Formu.docx
Form_22 GTHB Bilgi Notu Formu.docx
Form_25 GTHB Vekalet Formu.docx
Form_26 GTHB Yetki Devri Formu.docx
Form_27 GTHB Görev Devri Formu.docx
Form_28 GTHB Hata Bildirim Formu.docx
Form_29 GTHB Şikayet Formu.docx
Form_30 GTHB Tutanak Formu.docx
Form_31 GTHB Çalışan Öneri Formu.docx
Form_35 GTHB Temel Süreç Tanım Formu.doc
Form_36 GTHB İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri.docx
Form_37 GTHB Ortak Görev ve Sorumluluklar.doc
Form_38 GTHB İş Süreçleri Evrak Takip formu.docx
Form_40 GTHB Süreç İzleme Formu.docx
Form_41 GTHB Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi.docx
Form_42 GTHB Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu.doc
Form_43 GTHB Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu.docx
Form_44 GTHB Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu.docx
Form_45 GTHB Çalışan Görüş, Öneri Ve Anket Formu.doc
Form_46 GTHB Eğitim Kayıt - Katılım Formu.doc
Form_47 GTHB Eğitim Değerlendirme Anket Formu.doc
Form_48 GTHB Oryantasyon Eğitim Tutanağı Formu.doc
Form_49 GTHB Eğitim Hizmeti Değerlendirme Anket Formu.doc
Form_50 GTHB Soru Önergesi Bilgi Formu.docx
Form_51 GTHB Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt Formu.docx
Form_52 GTHB Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu.docx
Form_53 GTHB Yılı Prog. Süreç Det.Formu.docx
Form_54 GTHB Yılı Prog. Tedbir Tek. Formu.docx
Form_58 GTHB Personelin Eğitim Düzeyi Formu.docx
Form_59 GTHB Genel Personel Dağılımı Formu.docx
Form_60 GTHB Mevcut Durum Formu.docx
Form_61 GTHB Taşınmaz Dağılımı Formu.docx
Form_62 GTHB Taşınır Dağılımı Formu.docx
Form_63 GTHB Kalibrasyon Takip Formu.doc
Form_64 GTHB Bakım Onarım Formu.doc
Form_65 GTHB Bilgi İşlem Bakım On. Talep Takip Formu.docx
Form_66 GTHB Periyodik Bakım Takip Formu.doc
Form_67 GTHB İhtiyaç Talep Formu.docx
Form_68 GTHB Ambar-Teslim-Tesellüm Formu.xls
Form_69 GTHB Yemek Listesi.xlsx
Form_70 GTHB İç Paydaş Memnuniyet Anketi.docx

TABLOLAR

''