Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği, Su Ürünleri, Arıcılık

1 Sun’i Tohumlama Kursu Düzenleme
2 Sun’i Tohumlama İzni
3 Aylık Suni Tohumlama İstatisitk Verilerinin Toplanması ve kontrolu
4 Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası
5 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme
​6 İşletmeler için Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni
7 Veteriner Tıbbi ürün parekende satış işyerleri ruhsatlandırılması
8 Veteriner Teşhis ve analiz laboratuvarlarının kuruluş ve çalışma izni
9 Hayvan Hastanesi Ruhsatlandırma
10 Veteriner Ecza Deposu ruhsatlandırma
11 Veteriner muayenehane ve poliklinik ruhsatlandırılması
12 Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri kuruluş ve çalışma izni
13 Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi İthalat Kapasite Raporu
14 Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Belgesi
15 Alıcı ortam ve Nitrat İzleme Uygulamaları
16 Ev ve süs hayvanları satış,barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetlenmesi
17 Su ürünleri ihracatı
18 Su Ürünleri İşleme Tesislerine  Onay Belgesi Verilmesi
19 Mezbaha-Kombinalarda   Onay Belgesi Verilmesi
20 Kümes Hayvanları Elektrik Aboneliği Grubu Değişikliği
21 Hayvancılık İşletmeleri Su ihtiyacı Raporu
22 Ana Arı Üretim İşletmelerinin Kontrolü
23 Ana Arı Üretim İşletmelerinin Üretim İzni
24 Su Ürünleri Yetiştiriciliği İzni
a)Başvuru
aa)Ağ Kafeste Deniz Balıkları
ab)Kuluçkahane
ac)Toprak Havuzda
ad)Karada Alabalık
ae)Göl ve Göletlerde

b)Proje İsteme(Ön İzin Sonrası)
​25 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Amacıyla Yavru/Yumurta/Damızlık İthali İhtiyaç Belgesi/Uygunluk Yazısı (Bakanlığa)
26 Ağ Kafeste Deniz Balığı Yetiştiriciliği Ön İzin  Etüdü
27 Toprak Havuzda Deniz Balığı Yetiştiriciliği Ön izin Etüdü
28 Karada Alabalık Yetiştiriciliği Ön İzin Etüdü
29 Baraj Gölü/Gölette Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ön İzin etüdü
30 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Amacıyla Yavru,Yumurta ve Damızlık İthali
31 Su Ürünleri Desteklemeleri
32 Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi Tanzim ve Vizesi
33 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su ve Su Alanları Kiralamaları
34 Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi
35 Amatör Balıkçı Belgesi
36 Gerçek Kişi Ruhsat Tezkeresi
37 Tüzel Kişi Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi
38 Gemi Ruhsat Tezkeresi Vizesi
39 Yabancılara Verilen Amatör Balıkçılık İzin Belgesi
40 Yabancı uyruklu vatandaşlara Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
41 Işıkla Avcılık Belgesi
42 Özel Avcılık İzin Belgesi
43 İnsan Tüketimine Tabi Olmayan Hayvansal Yan Ürün İşleme Tesislerinin Kayıt İşlemleri
44 İnsan Tüketimine Tabi Olmayan Hayvansal Yan Ürün İşleme Tesislerinin Onayı
''