Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı

1 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi Verilmesi
​2 ÇKS ve Bağlı Desteklerle İlgili Yazışmalar
​3 Tarımsal Amaçlı Elektrik Aboneliği Etüt, Şikayet vb.
​4 Mera İşgali İle ilgili Şikâyetler
​5 Fidan Üretici Belgesi
​6 Tohum Yetiştirici Belgesi
​7 Tohum Üretici Belgesi
​8 Tohumluk İhracat İzni
​9 Yeni Gübre Bayii İşlemleri
​10 Kimyevi ve Organik Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi
​11 Kimyevi ve Organik Gübre Üretim Yeri Kapasite Raporu
​12 Kimyevi Gübre İthalat izin Belgesi
​13 Biçerdöver kontrolleri
​14 ISPM 15 Ruhsatlandırma
​15 Bitki Sağlık Sertifikası (İhracat)
​16 Re-Export Sertifika
​17 Çiftçi Başvurusu (Hastalık-Zararlı)
​18 Bitki Koruma Ürünleri Bayilik/Toptancılık/Depo İzin Belgesi
​19 Bitki Koruma Ürünleri İzin belgelerinde adres değişikliği ve Nakil
​20 B.K.Ü Uygulama Yetkisi Verilmesi
​21 B.K.Ü. Kayıt Alltına Alınması (Üretci Kayıt Defteri)
​22 Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği
​23 Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi
​24 B.K.Ü Reçete Yazma Yetkisi Verilmesi
​25 Bitki Pasaportu (İç Karantina)
​26 Fumigasyon İşlemi
​27 Fumigasyon Ruhsatı

''